Negro is een erkende firma gespecialiseerd in schoorsteenvegen en onderhoud van centrale verwarming.
Hierbij kan u rekenen op onze jarenlange ervaring. Negro reinigt uw schoorsteen met aflevering van een attest
die u moet kunnen voorleggen aan de brandverzekering. Ook voor het onderhoud van uw centrale verwarmingsketel
bent u bij Negro aan het juiste adres. Na het onderhoud ontvangt u een wettelijk verplicht attest die u moet bewaren.

Negro est une société reconnue spécialisée dans le nettoyage des cheminées et des services d'entretien de chaudière brûleur. Vous pouvez compter sur nos années d'expérience. Negro nettoie votre cheminée avec délivrance d'un certificat vous devriez être en mesure de présenter à l'incendie. Negro est spécialisée a l'entretien de votre chaudière brûleur. Après l'entretien, vous recevrez un certificat requis par la loi que vous devez garder.